De Medische Pedicure

Diabetes Mellitus

Bij veel mensen bekend als suikerziekte. HetĀ is een stoornis in de stofwisseling, waarbij het lichaam weinig tot geen insuline aanmaakt

Hoog glucosegehalte (bloedsuikergehalte) in het bloed zorgt voor afzettingvan glucose in slagaderen en zenuwen. Het gevolg is aantasting van oa bloedvaten, zenuwen, ogen, nieren, hersenen. HierbijĀ  hebben personen met DM een groter risico om voetproblemen te ontwikkelen. Dit risico wordt daarom geclassificeerd in Simms 0 (laag risico), 1, 2 of 3 (hoogrisico).

Preventie is noodzakelijk en er op gericht om risicofactoren te verkleinen of uit te sluiten.

Pedicurebehandelingen voor mensen met DM worden soms uit de basisiverzekering vergoedt, danwel vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit met mij overleggen of navragen bij uw zorgverzekeraar.